Kontakt

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY

adres: ul. Króla Jana III Sobieskiego 30, 25-124 Kielce

tel. centrala: 41 367 67 36

tel. dyrektor: 41 367 63 20

fax: 41 367 69 67

e-mail: zpo@mopr.kielce.pl

ZOUM Kielce