Dokumenty

Zakładem Pielęgnacyjno - Opiekuńczym zarządza dyrektor - Bożena Szymczyk - Kogut.

W zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym obowiązują następujące dokumenty:

1. Statut - będący załącznikiem do  Uchwały Nr XXXVII/787/2017 Rady Miasta Kielce z dn. 16.02.2017r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kielcach,

2. Regulamin Organizacyjny - przyjęty Zarządzeniem Nr 314/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 19.07.2017 r.

ZOUM Kielce